آشنایی با عیب یاب شبکه های بیسیم

نوآوری های802و11

درست است که برخی از سرویسهای لایه فیزیکی عملکرد متفاوتی دارند، اما همه استانداردهای 11.288 از سیگنالینگ نیمه دوپلکس استفاده میکنند. به عبارت دیگر، یک گره بیسیم با استفاده از یکی از تکنیکهای موجود در استاندارد 11.288میتواند فرآیند انتقال یا دریافت را مدیریت کرده، اما نمیتواند هر دو کار را همزمان انجام دهد، مگر اینکه گره بیش از یک گیرنده/فرستنده را نصب کرده باشد. برخی از نقاط دسترسی بیسیم میتوانند با استفاده از فرکانسهای مختلف، سیگنال تمام دوپلکس را شبیه سازی کنند. با این وجود، انتقال برای هر آنتن هنوز به شکل نیمه دوپلکس خواهد بود. علیرغم این محدودیت فیزیکی، 11.288 n همراه با نوآوریهایی معرفی شد که نشان داد استانداردهای 11.288 در آینده این پتانسیل را دارند تا سریعتر و قابل اعتمادتر باشند. از جمله این نوآوریها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
مایمو- MIMO (چند ورودی- چند خروجی)اولین بار همراه با استاندارد 11.288 n و آنتنهای چندگانه اکسس پوینت ودستگاه کلاینتی که فرآیند پردازش دادههای وارد و خارج شوند را به شکل همزمان مدیریت میکرد، ارائه شد.

درست است برخی از دستگاههای چندآنته بر مبنای استاندارد 11.288 g ارائه شدهاند، اما این آنتنها به شیوه خودشان پردازش جریان دادهها را مدیریت میکنند. اما در نقطه مقابل، دستگاههای 11.288 n/ac بهطور همزمان دادهها را از طریق دو یا چند آنتن پردازش میکنند.همانگونه که قبلا یاد گرفتید، سیگنالهای بیسیم در چند مسیر انتشار پیدا میکنند. بنابراین، انتظار نمیرود چندسیگنال بتوانند دریک زمان ازطریق گیرندهای دریافت شوند. MIMO سعی میکند با رویکرد تنظیم فاز یا دامنه سیگنالهای هر آنتن از مزایای این تکنیک به بهترین شکل استفاده کند. این انتقال از دو طریق دو راهکار زیر بهبود پیدا میکند

کیفیت سیگنال و محدوده:تنوع فضایی آنتنهای مختلف باعث کاهش نویز در انتقال شده و فاصله موثر انتقال سیگنالها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهند. هر آنتن شکلی تقریبا متفاوت از یک سیگنال دریافت کرده و در نتیجه نقاط قوت و مثبت هرسیگنال با یکدیگر تجمیع میشوند

ظرفیت سیگنال :تسهیمسازی فضایی جریان داده جدیدی را میان هر یک از آنتنهای اضافی میافزاید. در نتیجه حجم و میزان دادههای ارسالی و دریافتی افزایش پیدا میکند. این رویکرد با افزایش هر جفت آنتن افزایش پیدا میکند

MU-MIMO (چند کاربره چند ورودی خروجی ورودی ): که بر مبنای رویکرد MIMO ، یک فناوری جدیدتر به نام MU-MIMO همراه با محصولات 11.288 ac Wave 2 به بازار عرضه شده که به چندین آنتن اجازه میدهد بهطور همزمان به چند کلاینت سرویسدهی کنند. این ویژگی تراکم را کاهش میدهد و از این طریق به انتقال سریعتر اطلاعات کمک میکند. یک
اکسس پوینت MU-MIMO تنها زمانی از حداکثر ظرفیت خود میتواند استفاده کند که دستگاههای کلاینت از فناوری MU-MIMO پشتیبانی کنند

پیوند کانال ( Channel bonding ) :در استاندارد 11و820 n ، دو کانال مجاور20 مگاهرتزی میتوانند برای ایجاد یک کانال 40 مگاهرتزی، به صورت یکپارچه یا پیوندی ترکیب شوند، همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است.

اتصال دو کانال20 مگاهرتزی پهنای باند موجود در یک کانال 20مگاهرتزی را دو برابر میکند. به همین دلیل است که بهطور معمول مقدار کمی از پهنای باند موجود به عنوان بافر و برای مقابله با مشکل تداخل در بالا و پایین کانالهای 20 مگاهرتز به جای انتقال دادهها تخصیص داده میشود. از آنجایی که باند 5 گیگاهرتز کانالهای بیشتری داشته و کمتر شلوغ است(حداقل برای Nw )، گزینه بهتری در مقایسه با باند 2و4گیگاهرتزی برای پیوند کانالها است. همین مسئله باعث شد تا روند توسعه استاندارد11و802 ac با هدف بهبود کارایی نسبت به استاندارد 11.288 n با جدیت دنبال شود. استاندارد جدیدتر11.802 ac با پشتیبانی از کانال های20و40و80 مگاهرتزی تکنیک پیوند کانال را بهبود بخشید که نتیجه آن پدید آمدن کانالهای160 مگاهرتزی است.

تجمع فریم: با اتکا بر استاندارد 11.288 n ، شبکهها میتوانند از یکی از دو تکنیک A-MPDU سرنام Unit Data Protocol Pro یا A-MSDU سرنام Unit Data Service Data Aggregated Mac برای ترکیب فریمهای چندگانه دادهای به منظور ساخت فریم بزرگتر استفاده کنند.
استاندارد 11.288 ac از تکنیک A-MPDU به شکل پیشفرض برای همه انتقالات استفاده میکند. هر دو روش با هدف ترکیب چند فریم با یکدیگر به منظور کاهش سربارهها استفاده میشوند. هر فریم بزرگی تنها یک کپی از اطلاعات آدرسی در اختیار دارد که درون فریمهای کوچکتر قرار دارند. بهتناسب، فیلدها فضای تجمیع کمتری را اشغال میکنند. علاوه بر این،
جایگزینی چهار فریم کوچک با یک فریم بزرگ مشکل کنترل خطا را بهتر و دسترسی به مدیا را سادهتر میکند، زیرا تعداد پیامهای مبادله شده کلاینت برای برقراری ارتباط به یک چهارم کاهش پیدا میکند

شکل زیر نشان میدهد که دو رویکرد A-MSDU و A-MPDU چگونه به کم شدن سربارهها کمک میکند.

مزیت رویکرد A-MSDU بیشتر از رویکرد A-MPDU است که اطلاعات فریم بیشتری را با سایر فریمها در یک زمان انتقال میدهد. ضعف بالقوه استفاده از فریمهای بزرگ، افزایش احتمال خطا در هنگام انتقال بلوکهای بزرگتر دادهای است.
بنابراین، مزیت A-MPDU این است که برخی از دادههای بررسی خطا را حفظ کرده و در نتیجه قابلیت اطمینان بیشتری را ارائه میکند.توجه داشته باشید که همه تکنیکهای ذکر شده در این مطلب ممکن است در پیادهسازی استانداردهای 11.288 n و 11.288 ac استفاده نشوند. علاوه بر این، دستیابی به حداکثر توان عملیاتی به دو فاکتور تعداد و نوع استراتژیهای استفاده شده بستگی دارد. بهکارگیری باند 20 . گیگاهرتز )برای 11.288 n ( یا باند 5 گیگاهرتز در یک شبکه نیز عامل تعیین کنندهای هستند. با توجه به این عوامل، توان عملیاتی واقعی پردازش در شبکههای 11.288 n بین 65 مگابیت تا 511 مگابیت در ثانیه متغیر است، در حالیکه توان عملیاتی واقعی شبکه های 11.288 ac موج دوم در زمان نوشتن این مطلب تا 108 مگابیت بر ثانیه برای هر کلاینت در فاصله کوتاه است. همانگونه که قبلا ذکر شد، 11.288 n و 11.288 ac با هر سه نسخه پیشین 11.288 سازگاری دارند. با این حال، در محیطهای ترکیبی، بعضی از تکنیکهای استاندارد جدید برای بهبود کارایی تاثیر چندانی نخواهند داشت. برای اطمینان از این موضوع که شبکه محلی 11.288 n از نرخ انتقال داده سریعی برخوردار خواهد بود، این استاندارد برای استفاده در دستگاههای سازگار با استاندارد 11.288 n بهینهسازی شده است. استاندارد 11.288 acرفته رفته در حال فراگیر شدن بوده و با دستگاههای مبتنی بر استانداردهای 11.288 ac و 11.288 n قابل استفاده است.

امنیت شبکه های وایفای

همانگونه که ممکن است حدس زده باشید، اکثر سازمانها یک یا چند استاندارد 11.288 را در شبکه های محلی بیسیم خود استفاده میکنند. بهطور پیشفرض، 11.288 هیچگونه استاندارد امنیتی ارائه نمیکند. در نتیجه کلاینتها با دانستن SSID که بیشتر اکسسپوینتها بر مبنای رویکرد پخشی ( broadcast ) آنرا انتشار میدهند قادر هستند به شبکه دسترسی داشته باشند.
مدیران شبکه ممکن است برای افزایش امنیت مانع از انتشار SSID ها شوند تا شناسایی آن سختتر شود، با این حال، این رویکرد امنیت واقعی را به ارمغان نخواهد آورد. برای حل این مشکل دو راه راهکار احراز هویت و رمزگذاری برای حفظ امنیت شبکههای بیسیم ارائه شده است.

اشکال زدایی شبکه های وایفای

تسترهایی که برای بررسی قطعی یا عملکرد کابل استفاده میشوند به شما درباره گرهها، ارتباطات بیسیم یا اکسسپوینتهایی که روی یک شبکه قرار دارند اطلاعاتی نمیدهند. برای این منظور شما به ابزارهایی که روی پروتکلهای بیسیم و کارتهای شبکه متمرکز هستند نیاز دارید. همانگونه که در ابتدای مبحث شبکههای بیسیم به آن اشاره داشتیم، شما میتوانید با نگاه کردن به خصلتها و ویژگیهای مرتبط با شبکههای بیسیم روی ایستگاه کاری خودتان اطلاعاتی درباره محیط بیسیم به دست آورید. با اینحال، این رویکرد تنها اطلاعات مختصری درباره محیط بیسیم ارائه کرده و تنها برای یک ایستگاه کاری سودمند است. برای آنکه تصویر کاملی از محیط بیسیم به دست آورید، باید از ابزارهای پیشرفته شبکه های بیسیم استفاده کنید.

ابزارهایی ویژه شبکه های بیسیم

بسیاری از برنامههای کاربردی میتوانند سیگنالهای بیسیم را در یک محدوده جغرافیایی خاص اسکن کنند و تمام نقاط دسترسی و گرههای بیسیم که در یک محدوده قرار گرفتهاند را شناسایی کنند. این رویکرد برای تعیین اینکه آیا یک اکسس پوینت به درستی کار میکند یا به درستی در مکانی قرار گرفته مفید است. به این ترتیب تمام گرههایی که اکسس پوینت به آنها
خدمترسانی میکند قادر هستند روی کانلهای مناسب در یک باند فرکانسی درست به شبکه متصل شوند.

• ابزارهای تحلیلگر طیفسنجی – دستگاهی است که میتواند کیفیت یک سیگنال بیسیم را ارزیابی کند. بهطور مثال، طیف سنجی و تحلیل طیف فرکانسی کمک میکند تا مکانهایی که بیشتر تداخل دارند را پیدا کنیم.
• ابزار تحلیلگر وایفای، نرمافزاری است که میتواند در دسترس بودن شبکه وایفای را ارزیابی کرده و کمک میکند تا تنظیمات مربوط به سیگنالهای وایفای را به شکل بهتری تنظیم کرده و تهدیدات امنیتی پیرامون شبکههای وایفای را شناسایی کنید. شناسایی کانالهای بیسیم که نزدیکی شما در حال استفاده هستند، به شما کمک میکند تنظیمات کانالهای بیسیم را به
درستی پیکربندی کنید. ابزارهای نرم افزاری که میتوانند در ارزیابی شبکههای بیسیم استفاده شوند، اغلب به صورت رایگان در دسترس هستند و ممکن است از سوی تولیدکنندگان اکسسپوینتها ارائه شده باشد. در ادامه با فهرستی از قابلیتهای خاص و مشترک ابزارهای
تست شبکههای بیسیم آشنا خواهید شد.
• شناسایی گرهها، اکسسپوینتهای در حال انتقال و کانالهایی که ارتباط را برقرار کردهاند.
• اندازهگیری قدرت سیگنال و تعیین محدوده یک اکسسپوینت
• نشان دادن ضعیف شدن، از دست رفتن یا وجود نویز روی سیگنال
• تفسیر اطلاعات قدرت سیگنال برای ارزیابی موقعیت مکانی اکسسپوینت
• حصول اطمینان از برقراری ارتباط مناسب و اتصال مجدد زمانی که در حال حرکت میان اکسسپوینتها هستید
• ضبط و تفسیر ترافیک مبادله شده بین اکسسپوینتها و گرهها
• اندازهگیری میزان مصرف و ارزیابی خطای انتقال دادهها
• تجزیه و تحلیل ویژگیهای هر کانال در یک باند فرکانس برای نشان دادن مطلوبترین کانالها

اجتناب از بروز مشکلات

ممکن است تجربه ناخوشایندی از عدم دسترسی به شبکه را تجربه کرده باشید، حتا زمانی که مطمئن بودهاید که نام کاربری و گذرواژه را به درستی وارد کردهاید. شاید متوجه شوید که کلید Caps Lock در زمان تایپ گذرواژهها روشن بوده و کاراکترهای بزرگ و کوچک به اشتباه وارد شدهاند یا ممکن است قصد اتصال به سرور اشتباهی را داشتهاید. در هر شبکهای،
بیشتر متغیرها باید به شکل دقیق روی کلاینتها، سرورها و دستگاههای ارتباطی تنظیم شده باشند تا ارتباط برقرار شود.
شبکه های بی سیم چند متغیر بیشتر نسبت به شبکههای سیمی دارند. در ادامه با برخی از اشتباهات رایج پیرامون شبکههای بیسیم آشنا میشوید

SSID اشتباه

کلاینت بیسیم ممکن است مجبور شود SSID صحیح را انتخاب کند. همانگونه که آموختهاید، شما میتوانید کلاینتها را ملزم کنید تا برای دسترسی به هر اکسس پوینت جستوجویی را انجام دهد یا کلاینتها ممکن است به شکلی پیکربندی شده باشند که به شکل پیشفرض اینکار را انجام دهند. با این حال، اگر اکسسپوینت SSID را به شکل پخشی منتشر نکند یا اگر ایستگاه
کاری به شکلی پیکربندی نشده باشد تا جستوجویی برای اکسس پوینتها انجام دهد، شما باید SSID را به شکل دستی وارد کنید. دقت کنید که SSID ها حساس به حروف هستند. یعنی CLASS_1 برابر Class_1 نیست

عدم هماهنگی پارامترهای امنیتی

دستگاه کلاینت بیسیم باید به شکلی پیکربندی شده باشد تا از رمزگذاری یکسان با اکسسپوینت استفاده کند. اغلب اوقات اینکار به شکل خودکار بین اکسسپوینت و کلاینت انجام میشود. برای پیکربندی دستی نوع مکانیزم امنیتی روی سرویسگیرندهای
، مبتنی بر ویندوز 81 Network and Sharing Center را باز کنید، روی Change adapter settings کلیک کرده، روی ارتباط فعال کلیک راست کرده، گزینه Status ،را کلیک کرده و سپس کادرمربوط به ویژگیهای ارتباط را بازکنید. برای تغییر نوع مکانیزم امنیتی، نوع رمزنگاری یا کلید امنیتی، روی زبانه Security کلیک کنید. شکل زیر این فرآیند را نشان میدهد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این تگ های HTML و ویژگی ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>