قسمت بیست و دوم آموزش voipسیسکو

آموزش نحوه تنظیم CME COR

برای این که مفهموم CME COR را به درستی متوجه شوید ، کار را با بررسی یک سناریو و نحوه راه اندازی آن شروع میکنیم . فرض کنید در یک سازمان میخواهید تنظیماتی را اعمال کنید تا محدودیتهایی به تماس کاربران اعمال شود . به عنوان مثال میخواهیم:

مدیر سازمان بدون محدودیت تماس بگیرد .
کاربران سازمان نتوانند تماسهای بینالمللی برقرار کنند .
مهمانانی که از تلفن موجود در لابی سازمان استفاده میکند فقط بتواند با داخلیهای سازمان وشمارههای اضطراری تماس بگیر
د.

در سناریوی ما تنظیمات فعلی مرکز تلفن به صورت ذیل میباشد

برای راه اندازی این سناریو باید مراحل ذیل را طی کنیم

مشخص کردن تگهای COR
ایجاد لیستی برای Outbound COR
ایجاد لیستی برای Inbound COR
اعمال لیست Outbound COR
اعمال لیست Inbound COR

بنابراین کار را از مرحله ی اول یعنی ساخت تگها شروع میکنیم

همانطور که مشاهده میکنید در قدم اول سه نوع تگ برای تماس اضطراری ، لوکال و راه دور ایجاد کرده ایم .
حال باید دو لیست برای ورود و خروج ایجاد کنیم.

لیستهای فوق برای خروج تماس ایجاد شده اند . به این معنی میباشد که : زمانی که هر یک از لیستهای فوق را به Dial Peer های خروجی به سمت PSTN اعمال میکنیم ، تماس وارد شده به روتر باید تگ تعیین شده در لیست را داشته باشد تا بتواند از آن Dial Peer استفاده کرده و خارج شود.

لیستهای فوق برای ورود تماس ایجاد شدهاند . به این معنی میباشد که : زمانی که هر یک از لیستهای فوق را به یک Ephone dn اعمال میکنیم ، تگهای تعیین شده در آن لیست به تماسهای وارد شده از آن Ephone dn اضافه میشود . تا این مرحله لیستهای COR را نیز آماده کرده ایم و فقط باید لیستهای ورودی را به Ephone dn ها و لیستهای خروجی را به Dial Peer های مربوطه اعمال کنیم .

همانطور که مشاهده میکنید هر یک از لیستهای فوق در بخش و در جهت مورد نظر اعمال شده . برای درک بهتر موضوع فرض کنید :

کارمند با تلفن خود یک شماره بینالمللی میگیرد . تماس وارد شده از داخلی کارمند تگهای تعیین شده در COR List 911-Local را میگیرد( تگ لوکال و ۹۱۱ ) . سپس تماس با توجه به الگوی شماره به سمت Dial Peer 12 که برای تماسهای خارجی ایجاد شده است میرود تا به سمت مقصد ارسال شود .

در این لحظه روتر متوجه میشود که طبق قوانین ایجاد شده ، تماس ایجاد شده باید تگ LD
را داشته باشد تا بتواند از این Dial Peer استفاده کند و چون این تماس تگ مورد نظر را ندارد تماس برقرار نشده و قطع میشود .

بار دیگر تصور کنید مهمان در لابی سازمان شماره ۹۱۱ را میگیرد . در این حالت تماس ایجاد شده توسط داخلی موجود در لابی تگهای COR List 911-Only را میگیرد ( فقط تگ ۹۱۱ ) . سپس تماس با توجه به شماره گرفته شده به سمت Dial Peer 10 که برای تماس اضطراری نوشته شده است ارسال میشود تا به سمت مقصد برود . در این لحظه روتر متوجه میشود که طبق قوانین ، تماس باید تگ ۹۱۱ را داشته باشد تا بتواند از این Dial Peer استفاده کند و چون این تماس این تگ را گرفته است تماس برقرار میشود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این تگ های HTML و ویژگی ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>