یکی از مشکلات مدیران شبکه مباحث مربوط به DNS  ، اعم از وارد کردن DNS  سرور اشتباه یا تغییر تنظیمات توسط کاربران است از این رو در این مقاله به شما آموزش می دهیم که درخواست های کاربران را بدون توجه به  تنظیمات DNS  آنها،  به DNS روتر میکروتیک رسال کنید.

1-    در مرحله اول برای 2 پروتکل tcp  و udp  یک dstnat  می نویسیم.

همانطور که می دانید درخواستهای dns  روی پورت 53 کار می کند با نوشتن این Dsnat  کلیه درخواست های dns، به پورت 53 میکروتیک ارسال می شود (Redirect) .

2-    در مرحله بعد باید تنظیمات مربوط به مدیریت درخواست های dns میکروتیک را انجام دهیم.

در قسمت مشخص شده باید IP یک DNS سرور معتبر در شبکه را معرفی کنیم