دستگاه های ذخیره سازی کیونپ
اکتیوبرند

نحوه تجمیع چند اینترنت با روتر میکروتیک

این مقاله از مجله شبکه ارغوان به دنبال راه های ایجاد چند اینترنت در میکروتیک است. برای تجمیع چند لینک در میکروتیک روشهای متفاوتی نظیر Load Balancing و Link Redundancy مانند ECMP، PCC و غیره پیشنهاد می شود. برای مثال روش ECMP که برای تجمیع چند اینترنت در میکروتیک استفاده می شود یک روش برای تعادل و توازن بار ترافیکی است که براحتی قابلیت پیکربندی با تغییر خودکار و یکپارچه را ارائه می دهد، هرچند که مشکلات مشخصی در شبکه های بزرگ دارد.

از طرفی، PCC 100% با وجود اینکه بسیار قابل اتکا و متعادل کننده بار ترافیکی در اینترنت است و روش افزوندن ترکیب چند خط اینترنت را درمیکروتیک ارائه می دهد اما نحوه پیکربندی آن کمی پیچیده تر است. در این مقاله نحوه پیکربندی PCC Load Balancing و Link Redundancy شبکه با روتر میکروتیک از طریق Dual Gateway را مورد بحث قرار خواهم داد.

مقدمه ای بر Load Balancing

اگر شما چندین اتصال از WAN دارید و قصد دارید که از چندین لینک بهره بیشتری ببرید باید توازنی برقرار کنید. تجمیع چند اینترنت در میکروتیک شما بار شبکه را بالا خواهد برد بهترین روش برای این منظور استفاده از روش پخش بار ترافیک یا Load Balancing است. می توان این توازن و تعادل ترافیک بین دو چند اتصال WAN برای هر بسته یا هر اتصال انجام داد. روش های متداول برای ایجاد تعادل بار ترافیکی عبارتند از:

روشهای پخش ترافیک Load Balancing

برای هر یک از این روش ها مبانی و پیکربندی خاص خود را دارد.

 • Failover (WAN Backup)
 • Firewall marking
 • ECMP (Equal Cost Multi-Path)
 • PCC (Per Connection Classifier)
 • Nth
 • Bonding
 • OSPF
 • BGP
 • External links

دستگاه های اصلی و اطلاعات IP

در مرحله نخست برای پیکربندی Load Balancing از روش failover نیاز به میکروتیک روتر است که در این قسمت از کاربر از نسخه MikroTik RouterOS v6.38.1 که دارای دو اتصال ISP و یک شبکه LAN است را بکار می برد. لذا اطلاعاتی برای پیکربندی شبکه مورد نیاز است که مربوط به آدرس دسترسی IP است. این اطلاعات عبارتند از:

 • ISP1 IP 192.168.30.2/30 و Gateway IP 192.168.30.1
 • ISP2 IP 192.168.60.2/30 و Gateway IP 192.168.60.1
 • شبکه LAN: 10.10.70.0/24 و LAN Gateway IP 10.10.70.1/24
 • IP DNS: 8.8.8.8 و 8.8.4.4

البته این اطلاعات و آدرس دسترسی فقط برای این کاربر است لذا برای تجمیع اینترنت در میکروتیک خود براساس نیازهای شبکه خود آن ها را تغییر دهید. به نمودار شبکه که در تصویر نمایش داده می شود توجه کنید.

تجمیع چند اینترنت در میکروتیک در نمودار زیر نشان داده می شود.

در این شبکه، اولین رابط روتر میکروتیک (ether1) به ISP1 با آدرس IP 192.168.30.2/30 و دومین رابط (ether2) به ISP2 با آدرس IP 192.168.60.2/30 متصل می شود. در شبکه واقعی این آدرس های IP باید با ISP شما که آدرس IP عمومی داده شده است جایگزین شوند. مجدداً، رابط سوم (ether3) به شبکه LAN با شبکه IP 10.10.70.0/24 وصل شده است.

روش PCC برای تجمیع چند اینترنت در میکروتیک

برای تجمیع چند لینک در روتر میکروتیک از روش PCC (Per Connection Classifier) پیکربندی را آغاز کرده تا تعادل بار ترافیکی دو WAN و چند لینک اینترنت را در میکروتیک اضافه کنیم. روشی که برای متعادل سازی بار ترافیکی در دو آدرس بکار می رود و بسیار ساده و مقیاس پذیر است.روش PCC با دریافت داده ها آن ها را به بسته های مساوی تقسیم کرده و سپس با مرتب کردن ترافیک به طور متوازن در چندین اتصال WAN استفاده می کند.
پس از پیکربندی PCC میکروتیک ترافیک LAN را از هر دو ISP به طور مساوی عبور می دهد و اگر یکی از ISP قطع شود، آن یکی برای عبور تمام ترافیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ تا زمانی که ISP قطع شده دوباره فعال شود و اگر هر دو ISP قطع شده، فعال شود، مجددا برای عبور خودکار ترافیک LAN مورد استفاده قرار می گیرد.

PCC matcher به شما این امکان را می دهد که ترافیک را به جریان های مساوی با قابلیت نگهداری بسته ها با مجموعه ای از گزینه های خاص در یک جریان خاص تقسیم کنید (می توانید این مجموعه از گزینه ها را از آدرس src، src-port، dst-address، dst-port مشخص کنید).

PCC چگونه کار می کند؟

PCC (Per Connection Classifier) ​​از تابع هش برای تقسیم ترافیک استفاده می کند. تابع هش ویژگی های جالب زیادی دارد، اما تنها یکی از مواردی که برای روش PCC استفاده می شود این است که تابع هش قطعی است. این بدان معناست که اگر ورودی یکسانی به تابع هش داده شود، همیشه خروجی مشابهی تولید می کند. به عنوان مثال، اگر یک آدرس IP خاص را چندین بار برای عملکرد هش ارائه کنیم، همیشه یک عدد صحیح خاص را به عنوان خروجی تولید می کند.

مراحل اجرای کار در ترکیب چند خط اینترنت در میکروتیک با PCC

PCC ابتدا فیلدهای انتخاب شده (آدرس src، dst-address، src-port، dst-port یا هر ترکیبی از اینها) را از هدر IP به تابع هش تغذیه می کند و با کمک الگوریتم هش، فیلدهای انتخاب شده را به مقدار صحیح 32 بیتی تبدیل می کند و تقسیم می کند. مقدار صحیح را با یک عدد صحیح داده شده و سپس هر اتصال را با توجه به مقدار باقیمانده علامت گذاری می کند. به عنوان مثال، تابع هش 1.1.1.1 به عنوان آدرس IP مبدا، 10000 به عنوان پورت TCP مبدا، 2.2.2.2 به عنوان آدرس IP مقصد و 80 به عنوان پورت TCP مقصد تغذیه می شود. خروجی 1+1+1+1+10000+2+2+2+2+80 = 10092 خواهد بود. PCC اکنون این خروجی را با یک مقدار صحیح داده شده تقسیم می کند (اگر اتصال WAN دوگانه، مقدار صحیح 2 خواهد بود) و سپس علامت گذاری می کند. اتصال با توجه به مقدار باقیمانده اگر باقیمانده 0 باشد، اتصال به عنوان اتصال اول و اگر باقیمانده 1 باشد، اتصال به عنوان اتصال دوم مشخص می شود.

PCC خود مطلقاً هیچ ربطی به مسیریابی، علائم مسیریابی یا پخش بار ندارد. PCC به سادگی راهی برای مطابقت بسته ها و علامت گذاری بسته ها است. تصمیم مسیریابی توسط Policy Routing با توجه به بسته علامت گذاری شده گرفته می شود.

MikroTik Load Balancing و تجمیع چندلینک در میکروتیک از طریق اتصال WAN دوگانه با استفاده از PCC

اکنون PCC Load Balancing را با failover مطابق نمودار شبکه بالا پیکربندی می کنیم. پیکربندی کامل را می توان به چهار بخش زیر تقسیم کرد.

 • پیکربندی اولیه روتر MikroTik
 • ایجاد قانون Mangle
 • پیکربندی مسیریابی مبتنی بر سیاست
 • پیکربندی NAT

قسمت اول: پیکربندی اولیه روتر میکروتیک

در بخش اصلی، اولین آدرس IP WAN داده شده از ISP1، آدرس IP WAN دوم ارائه شده از ISP2، دروازه LAN و DNS را اختصاص می دهیم. مراحل زیر نحوه انجام این مراحل را در روتر MikroTik نشان می دهد.

در بخش اصلی، اولین آدرس IP WAN داده شده از ISP1، آدرس IP WAN دوم ارائه شده از ISP2، دروازه LAN و DNS را اختصاص می دهیم. مراحل زیر نحوه انجام این مراحل را در روتر MikroTik نشان می دهد.

 • با استفاده از مجوز مدیریت به روتر MikroTik با winbox وارد شوید.

 • روی آیتم منوی Interfaces کلیک کنید. پنجره فهرست رابط ظاهر می شود.

 • روی رابط ether1 دوبار کلیک کنید و نام آن را به ISP1 تغییر دهید و سپس روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • به طور مشابه، روی رابط ether2 کلیک کنید و نام آن را به ISP2 تغییر دهید و سپس روی دکمه Apply و OK کلیک کنید. مجدداً روی رابط ether3 کلیک کنید و نام آن را به LAN تغییر دهید و سپس دکمه Apply و OK را بزنید.

اضافه کردن آدرس های ISP1 ،ISP2 و LAN

 • به آیتم منوی IP > Addresses بروید و روی علامت PLUS (+) کلیک کنید. در پنجره New Address آدرس IP ISP1 (192.168.30.2/30) را در قسمت Address input قرار دهید و از منوی کشویی Interface ISP1 را انتخاب کنید و سپس روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • به همان صورت قبل، بر روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. در پنجره New Address آدرس IP ISP2 (192.168.60.2/30) را در قسمت Address input قرار دهید و از منوی کشویی Interface ISP2 را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • دوباره بر روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. در پنجره New Address آدرس IP Gateway LAN (10.10.70.1/24) را در قسمت Address input قرار دهید و از منوی کشویی Interface LAN را انتخاب کنید و سپس روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • به IP > آیتم منوی DNS بروید و DNS IP (8.8.8.8) را در قسمت ورودی سرورها قرار دهید و روی دکمه اعمال و تأیید کلیک کنید.

پیکربندی اولیه روتر MikroTik کامل شده است. اکنون Mangle Rule را برای علامت گذاری اتصال و مسیریابی ایجاد می کنیم.

 

مرحله 2: ایجاد Mangle Rule

قانون Mangle برای علامت گذاری بسته برای مسیریابی مناسب استفاده می شود. در این قسمت قوانین mangle مختلفی ایجاد می کنیم که به علامت گذاری اتصال و مسیریابی و ارسال ترافیک های مختلف شبکه به اتصالات WAN مختلف کمک می کند. به آیتم منوی IP > فایروال بروید و روی تب Mangle کلیک کنید و 10 قانون زیر را همانطور که نشان داده شده است ایجاد کنید.

10 مرحله در تنظیم Mangle

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی تب General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و آدرس شبکه ISP1 (192.168.30.0/30) را در Dst قرار دهید. ورودی آدرس و سپس LAN را از In انتخاب کنید. منوی کشویی رابط. حالا روی تب Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action گزینه Accept را انتخاب کنید و سپس روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی تب General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و آدرس شبکه ISP2 (192.168.60.0/30) را در Dst قرار دهید. ورودی آدرس و سپس LAN را از In انتخاب کنید. منوی کشویی رابط. حالا روی تب Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action گزینه Accept را انتخاب کنید و سپس روی Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی تب General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و ISP1 را از In انتخاب کنید. منوی کشویی رابط و سپس بدون علامت را از منوی کشویی علامت اتصال انتخاب کنید. اکنون بر روی زبانه Action کلیک کنید و علامت اتصال را از منوی کشویی Action انتخاب کنید و نام علامت اتصال (ISP1_conn) را در قسمت ورودی New Connection Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی تب General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و ISP2 را از In انتخاب کنید. منوی کشویی رابط و سپس بدون علامت را از منوی کشویی علامت اتصال انتخاب کنید. اکنون روی تب Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action علامت اتصال را انتخاب کنید و نام علامت اتصال (ISP2_conn) را در قسمت ورودی New Connection Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی زبانه General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و از In انتخاب LAN را انتخاب کنید. منوی کشویی رابط و سپس بدون علامت را از منوی کشویی علامت اتصال انتخاب کنید. روی تب Advanced کلیک کنید و هر دو آدرس را از منوی کشویی Per Connection Classifier انتخاب کنید و 2 را در قسمت ورودی اول بعدی و 0 را در قسمت ورودی دوم قرار دهید. روی زبانه Extra کلیک کنید و روی Dst کلیک کنید. گزینه Address Type را انتخاب کنید و از منوی کشویی Address Type گزینه local را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه Invert کلیک کنید. روی تب Action کلیک کنید و علامت اتصال را از منوی کشویی Action انتخاب کنید و نام علامت اتصال (ISP1_conn) را در قسمت ورودی New Connection Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

ادامه تنظیمات

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی زبانه General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و از In انتخاب LAN را انتخاب کنید. منوی کشویی رابط و سپس بدون علامت را از منوی کشویی علامت اتصال انتخاب کنید.

 

روی تب Advanced کلیک کنید و هر دو آدرس را از منوی کشویی Per Connection Classifier انتخاب کنید و 2 را در قسمت ورودی اول و 1 را در قسمت ورودی دوم قرار دهید. روی زبانه Extra کلیک کنید و روی Dst کلیک کنید.

گزینه Address Type را انتخاب کنید و از منوی کشویی Address Type گزینه local را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه Invert کلیک کنید. روی تب Action کلیک کنید و علامت اتصال را از منوی کشویی Action انتخاب کنید و نام علامت اتصال (ISP2_conn) را در قسمت ورودی New Connection Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی زبانه General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و از In انتخاب LAN را انتخاب کنید. منوی کشویی رابط و سپس ISP1_conn را از منوی کشویی Connection Mark انتخاب کنید. اکنون بر روی زبانه Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action علامت مسیریابی را انتخاب کنید و نام علامت مسیریابی (to_ISP1) را در قسمت ورودی New Routing Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی زبانه General کلیک کنید و از منوی کشویی Chain گزینه prerouting را انتخاب کنید و از In انتخاب LAN را انتخاب کنید. منوی کشویی رابط و سپس ISP2_conn را از منوی کشویی Connection Mark انتخاب کنید.

اکنون روی زبانه Action کلیک کنید و علامت مسیریابی را از منوی کشویی Action انتخاب کنید و نام علامت مسیریابی (to_ISP2) را در قسمت ورودی New Routing Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی زبانه General کلیک کنید و خروجی را از منوی کشویی Chain انتخاب کنید و سپس ISP1_conn را از منوی کشویی Connection Mark انتخاب کنید. اکنون بر روی زبانه Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action علامت مسیریابی را انتخاب کنید و نام علامت مسیریابی (to_ISP1) را در قسمت ورودی New Routing Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید Mangle Rule ظاهر می شود. روی زبانه General کلیک کنید و خروجی را از منوی کشویی Chain انتخاب کنید و سپس ISP2_conn را از منوی کشویی Connection Mark انتخاب کنید. اکنون روی زبانه Action کلیک کنید و علامت مسیریابی را از منوی کشویی Action انتخاب کنید و نام علامت مسیریابی (to_ISP2) را در قسمت ورودی New Routing Mark قرار دهید. اگر تیک گزینه Passthrough را علامت بزنید، علامت آن را بردارید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

به همین ترتیب تمام مراحل را اجرا می کنیم.

و مراحل را مانند بقیه قسمت ها انجام  می دهیم.

 

قوانین Mangle برای تطبیق و علامت گذاری بسته ها با موفقیت ایجاد شده است. اکنون پیکربندی می کنیم.

مسیریابی مبتنی بر سیاست به طوری که بسته علامت گذاری شده می تواند به درستی از طریق اتصال ISP مناسب مسیریابی شود.

مرحله3 : پیکربندی در جهت مسیریابی

قوانین Mangle که ایجاد کرده‌ایم اتصال را علامت‌گذاری می‌کنند اما هیچ کاری در مسیریابی انجام نمی‌دهند. برای انتقال اتصال علامت گذاری شده به اتصال ISP مناسب، باید مسیریابی مبتنی بر خط مشی را پیکربندی کنیم. مراحل زیر نحوه پیکربندی مسیریابی مبتنی بر خط مشی را برای اتصال علامت گذاری شده نشان می دهد.

به آیتم منوی IP > Routes بروید. پنجره فهرست مسیر ظاهر می شود.

 • روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره مسیر جدید ظاهر می شود. آدرس دروازه ISP1 (192.168.30.1) را در قسمت ورودی Gateway قرار دهید. ping را از منوی کشویی Check Gateway انتخاب کنید. علامت مسیریابی ISP1 (to_ISP1) را از منوی کشویی Routing Mark انتخاب کنید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره مسیر جدید ظاهر می شود. آدرس دروازه ISP2 (192.168.60.1) را در قسمت ورودی Gateway قرار دهید. ping را از منوی کشویی Check Gateway انتخاب کنید. علامت مسیریابی ISP2 (to_ISP2) را از منوی کشویی Routing Mark انتخاب کنید. روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره مسیر جدید ظاهر می شود. آدرس دروازه ISP1 (192.168.30.1) را در قسمت ورودی Gateway قرار دهید. ping را از منوی کشویی Check Gateway انتخاب کنید. 1 را در قسمت Input Distance قرار دهید و روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره مسیر جدید ظاهر می شود. آدرس دروازه ISP2 (192.168.60.1) را در قسمت ورودی Gateway قرار دهید. ping را از منوی کشویی Check Gateway انتخاب کنید. 2 را در قسمت Input Distance قرار دهید و روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

قسمت 4: پیکربندی NAT

در قسمت آخر، NATing را برای تجمیع چند اینترنت در میکروتیک پیکربندی می کنیم. در غیر این صورت کاربر LAN نمی تواند از طریق روتر MikroTik به اینترنت دسترسی پیدا کند.

مراحل زیر نحوه پیکربندی NAT در روتر MikroTik را برای یک اتصال ISP خاص راهنمایی می کند.

 • به منوی IP > Firewall بروید و روی تب NAT کلیک کنید.

 • روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید NAT Rule ظاهر می شود. در تب General، srcnat را از منوی کشویی Chain و ISP1 را از Out انتخاب کنید. منوی کشویی رابط. بر روی تب Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action، maskarade را انتخاب کنید و روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • به همین ترتیب، دوباره بر روی علامت PLUS (+) کلیک کنید. پنجره جدید NAT Rule ظاهر می شود. در تب General، srcnat را از منوی کشویی Chain و ISP2 را از Out انتخاب کنید.

 • روی PLUS SIGN (+) کلیک کنید. پنجره جدید NAT Rule ظاهر می شود. در تب General، srcnat را از منوی کشویی Chain و ISP1 را از Out انتخاب کنید. منوی کشویی رابط. بر روی تب Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action، maskarade را انتخاب کنید و روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

 • به همین ترتیب، دوباره بر روی علامت PLUS (+) کلیک کنید. پنجره جدید NAT Rule ظاهر می شود. در تب General، srcnat را از منوی کشویی Chain و ISP2 را از Out انتخاب کنید. منوی کشویی رابط. بر روی تب Action کلیک کنید و از منوی کشویی Action، maskarade را انتخاب کنید و روی دکمه Apply و OK کلیک کنید.

پیکربندی NAT و همچنین تمام تنظیمات ما برای PCC Load Balancing و Link Redundancy کامل شده است. اکنون کاربر LAN اتصال اینترنت بدون وقفه را دریافت می کند تا زمانی که هر دو اتصال ISP قطع شود. بدین ترتیب ترکیب چند خط اینترنت در میکروتیک اجرا می گردد.

دیدگاه آخر

MikroTik Dual WAN Load Balancing و Link Redundancy با استفاده از PCC از همان ابتدا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. چندین دروازه از این طریق فراهم گردید و کابربران بدون وقفه می توانند چندین اتصال اینترنت را دریافت کنند. بدین ترتیب چند اینترنت در میکروتیک جمع گردید. امیدوارم اکنون بتوانید با استفاده از روش PCC یک شبکه Load Balancing و Link Redundancy 100% قابل اعتماد را با روتر MikroTik خود پیکربندی کنید.

منبع: https://systemzone.net/mikrotik-dual-wan-load-balancing-with-failover-using-pcc/

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

 1. سلام
  سپاس از اطلاعات خوب تون
  در تهیه راهنما امکان این که تصاویر محیط میکروتیک رو هم بزارید خیلی بهتر میشد

  1. سلام و عرض ادب خدمت شما
   به اطلاع شما دوست گرامی میرسانم که تصاویر به دلیل بروزرسانی سایت از دسترس خارج گردیده، در اسرع وقت تصاویر بارگذاری می گردد.
   با تشکر از حضور شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید مودم اینترنت پرسرعت
دکمه بازگشت به بالا