وویپ ( VOIP )

نصب و راه اندازی پروژه های Voip

این قسمت محل نوشتن متن توضیحات

 

لینک ادامه توضیحات…

کابل کشی

نصب و راه اندازی شبکه های با سیم

این قسمت محل نوشتن متن توضیحات

 

لینک ادامه توضیحات…

فیبر نوری

انجام پروژه های فیبر نوری

این قسمت محل نوشتن متن توضیحات

 

لینک ادامه توضیحات…

اجرای پسیو شبکه

خدمات پشتیبانی شبکه

اکتیو شبکه

تجهیزات پسیو شبکه

اجرای شبکه

ترانک

راه اندازی شبکه

پشتیبانی VOIP

خدمات شبکه

طراحی شبکه

محل نوشتن توضیحات