پروژه های پسیو و اکتیو شبکه ارغوان ارتباط

ساختمان مرکزی کرمان خودرو (کادک)

ساختمان مرکزی کرمان خودرو – سه طبقه ، 5000 متر مربع  سال 1402

بیمارستان مرکز طب برکت

2A5A4129_2

بیمارستان مرکز طب برکت در ده طبقه مجزا واقع در خیابان وزراء سال 1398

بیمارستان جامع سرطان برکت

بیمارستان جامع سرطان برکت – پیشرفته ترین بیمارستان درمان سرطان در غرب آسیا و خاور میانه- سال 1401

شرکت ایرانخودرو (تام)

tam

اجرای پروژه اتاق سرور تام ایرانخودرو در سال 1400

ساختمان مرکزی شرکت تاپکو

topco2

شرکت تاپکو – تولید کنند تجهیزات پتروشیمی – 5 طبقه به سعت 1200 متر مربع

ساختمان مرکزی بانک سینا

sina bank

ساختمان مرکزی بانک سینا – مدیریت شعب – سال 99  – شش طبقه به وسعت 2400 متر مربع