دستگاه های ذخیره سازی کیونپ
پسیو

وظیفه هر رنگ در کابل شبکه چیست؟

رنگ بندی کابل شبکه به شناسایی نوع اتصال و هدف کابل ها کمک می کند. مدیران از طریق کد گذاری رنگ کابل شبکه می توانند یک کابل را شناسایی کنند. رنگ کابل شبکه شناسه هر کابل است. انتخاب رنگ بندی کابل شبکه با توجه به استقرار تکنولوژی های جدید امری بسیار حیاتی است. مقاله پیش رو با تعریفی کوتاه بر رنگ کابل شبکه توضیحاتی کوتاه مبنی بر رنگ بندی کابل شبکه و وظیفه هر رنگ درکابل شبکه داشته و نگاهی به استاندارد و رنگ بندی کابل شبکه می اندازد.

خریداران سیم ها و کابل های شبکه متقاضی خرید کابل هایی بر اساس استاندارد و رنگ بندی کابل شبکه هستند. موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)که در واقع یک انجمن جهانی هستند، یک راهنما استاندارد را مطرح می کنند. اما این استاندارد و رنگ بندی کابل شبکه جزئیات مربوط به کابل را ارائه نمی دهند.

پیشنهاد مطالعه: کابل شبکه چیست؟ معرفی ویژگی ها و کاربرد انواع کابل شبکه

هدف از رنگ بندی کابل شبکه

برای اتصال دستگاه های شبکه به یکدیگر از سخت افزار شبکه ای به نام کابل شبکه استفاده می کنیم. از طریق کابل ها اطلاعات و داده ها به شبکه های دیگر ارسال می شود. کابل کواکسیکال، فیبر نوری، کابل جفت تابیده دارای محافظ و کابل جفت تابیده بدون محافظ از انواع کابل های شبکه هستند. برای افزایش سرعت و کاهش زمان کابل کشی، کدگذاری از طریق رنگ کابل ها توسط تکنسین ها صورت می گیرد.

وظیفه هر رنگ در کابل شبکه

با توجه به مشاهدات رنگ بندی کابل شبکه متفاوت است. معانی رنگ بندی کابل شبکه نیز وظیفه هر رنگ در کابل شبکه را نشان می دهد. رنگ کابل شبکه اترنت با توجه به شخص و محیط انتخاب تعیین می شود. به عنوان مثال دولت از رنگ های مختلف کابل شبکه اترنت استفاده می کند. وظیفه هر رنگ در کابل شبکه اترنت بستگی به سطحی از داده ها دارد. یعنی برای هر کابل شبکه که داده ها را انتقال می دهد سطحی در نظر گرفته شده است.

کابل زرد رنگ برای انتقال داده های محرمانه، رنگ کابل قرمز برای داده هایی که اهمیت متوسطی را دارند و آبی نیز رنگ کابل شبکه ای را نشان می دهد که داده های آن هنوز طبقه بندی نشده اند. با وجود اینکه، هیچ استاندارد صنعتی به صورت مستقیم برای رنگ کابل شبکه تعیین نشده است، رنگ های زیر برای رنگ کابل شبکه اترنت در میان تکنسین ها شناخته است.

 • اترنت خاکستری: غالبا اتصال استاندارد در شبکه های مسکونی و تجاری را نشان می دهند.
 • اترنت سبز: برای طبقه بندی اتصال های متقاطع بکار می رود. در اتصال مستقیم به کامپیوتر یا دستگاه ها به یکدیگر استفاده می شود.
 • اترنت زرد: برای شناسایی اترنت سریع (POE) استفاده می شود.
 • اترنت آبی: معمولا برای اتصال به سرور ترمینال استفاده می شود. سرور ترمینال بدون نیاز به مودم یا رابط شبکه قادر است ارتباطات بین چندین سیستم را به شبکه LAN فراهم کند.

اعمال کد گذاری برای تشخیص سریع

وظیفه هر رنگ در کابل شبکه با عملکرد سیستم ها رابطه مستقیم دارد. استاندارد و رنگ بندی شبکه به نوع تسهیلاتی مربوط می شود که مدیران در شبکه خود به کار گرفته اند. چند ترفند ساده برای کد بندی کابل شبکه وجود دارد که استفاده از آن ها منجرب به حفظ رنگ بندی آن ها می شود. یک قاعده کلی وجود دارد که بیش از حد از رنگ ها برای کابل ها استفاده نکنید.

تنوع زیادی رنگ باعث گیج شدن تکنسین ها در اتصالات می شود. کد گذاری با رنگ های خاص راهکاری سودمند برای ساده سازی مدیریت تجهیزات و شناسایی سریع است. استانداردی هایی نیز برای رنگ برچسب ها بر روی اتصالات کابل وجود دارد که در ارتباطات راه دور به کار گرفته شود. برای مثال برای اتصالات خارجی از کابل های قرمز، شبکه های داخلی کابل های آبی یا سبز و برای جداسازی شبکه های خارجی از کابل های زرد استفاده می شود.

استاندارد و رنگ بندی کابل شبکه

با وجود اینکه استاندارد رنگ بندی کابل شبکه توسط مهندسان برق و الکترونیک ارائه شده است، کد رنگ های مورد استفاده در صنایع متفاوت است. استاندارد و رنگ بندی کابل شبکه طیف کاملی را شامل می شود که به اجرای برنامه های مختلف کمک می کند.

رنگ بندی کابل شبکه اترنت

کابل شبکه اترنت مصارف مسکونی و تجاری دارد. برای مثال یک روتر برای اتصال، اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت از کابل های اترنتی استفاده می کند. در رنگ بندی کابل شبکه اترنت تنوع زیادی دیده می شود. با نگاهی دقیق به کد رنگ کابل شبکه اترنت، وظیفه هر رنگ در کابل شبکه را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به برنامه کابل شبکه اترنت با رنگ های خاکستری، آبی، زرد، نارنجی، و سفید ارائه می شود. کابل اترنتی که به بیرون از شبکه کشیده می شود به رنگ سیاه و ضد آب انتخاب می شود تا برای مدت زمان بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد.

رنگ بندی کابل شبکه پچ کورد

رنگ پوشش کابل پچ کورد با توجه به برنامه و مشتری متغیر است. برای کاهش هزینه اجرا و نگه داری و صرفه جویی در زمان بهتر است که از رنگ بندی های کابل شبکه به صورت ثابت استفاده کرد.

 • خاکستری – اتصالات استاندارد اترنت
 • سبز – اتصالات اترنت متقاطع
 • زرد – اتصالات POE
 • نارنجی – اتصالات غیر اترنت آنالوگ
 • بنفش – اتصالات غیر اترنت دیجیتال
 • آبی – اتصالات سرور ترمینال
 • قرمز – دوربین های IP
 • سیاه – به عنوان یک رنگ کلی
 • صورتی – به عنوان یک گزینه رنگ اضافی
 • سفید – به عنوان یک گزینه رنگ اضافی

استانداردهای رنگ کابل CAT6

غالبا استاندارد رنگ کابل CAT6 به قرار زیراست:

 • آبی اتصال به شبکه
 • زردعموما برای دوربین های امنیتی سیمی
 • سفید همچنین در دوربین های امنیتی سیمی
 • خاکستریاتصالات داخلی یا همان ‘Jumpers’
 • سیاه – تجهیزات، لوازم جانبی، و یا ایستگاه های کا مپیوتری در یک شبکه
 • قرمز معمولا سیستم های تلفن VoIP یا سایر سیستم های ارتباطی اضطراری

شکل زیر نموداری از رنگ بندی کابل شبکه است که جهت اطلاع به کاربران تهیه شده و ایده ای از رنگ های کابل شبکه را ارائه می دهد.

استانداردهای رنگ کابل شبکه CAT6

استانداردهای کابل شبکه  T568A و T568B

با وجود اینکه مهم ترین راه تشخیص برای کابل های اترنت پیچیدگی سیم های آن است، اما برای رنگ بندی کابل شبکه اترنت به ساختار داخلی آن توجه می شود. در هنگام کابل کشی از دو استاندارد سیم کشی T568A و T568B استفاده می شود.

این دو استاندارد بخشی از استاندارد مخابراتی است. دو طرح توسط استانداردها برای اتصال جفت کابلهای مسی پیچیده (CAT cables) به 8 منطقه در جک و اتصالات RJ45 به صورت متقاطع ارائه می شود. در کابل های مسی 4 سیم پیچیده به رنگ های آبی، نارنجی، سبز و قهوه ای وجود دارد. هر جفت سیم بی رنگ با سیم بی رنگ دیگری جفت می شود در حالی که سیم های راه راه با سیم های سفید جفت می شوند. در حالت عادی از 8 سیم به صورت تکی 4 جفت بوجود می آید که برای هر پین یک جک یا برای پلاگ بکار گرفته می شود.

تنها تفاوت بین این دو استاندارد که در نمودار های زیر قابل مشاهده است، جفت های سبز و نارنجی تغییر کرده است. کابل اترنت متقاطع RJ45 به راحتی با استانداردهای زیر قابل تنظیم است. به سادگی مجموعه سیم های سبز با مجموعه سیم های نارنجی جابه جا می شود. انتهای یک کابل اترنت متقاطع با استفاده از استاندارد T568A با انتهای دیگر با استاندارد T568B تنظیم می شود.

استاندارد رنگ بندی کابل شبکه T-568Bاستاندارد رنگ بندی کابل شبکه T-568A

 

جمع بندی بحث رنگ کابل شبکه

رنگ کابل شبکه بهترین، ساده ترین و دقیق ترین راهنما برای کاربران نصب کابل شبکه است. وظیفه هر رنگ شناسایی کابل ها در محل استقرار آن ها است. استاندارد و رنگ بندی کابل شبکه تنظیمات را تضمین می کند. رنگ بندی کابل شبکه زمان شناسایی کابل شبکه را کاهش داده و عیب یابی را سرعت می بخشد.

منابع:

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. T568A و T568B دو روش استاندارد شده متفاوت برای سفارش سیم های جداگانه در داخل کابل اترنت هستند. T568A برای سازگاری با سیم‌های تلفن قدیمی‌تر طراحی شده است. T568B برای جداسازی سیگنال و محافظت بهتر از نویز برای سیستم‌ها و محصولات شبکه جدیدتر طراحی شده است.T568A و T568B استانداردهای پایان کار هستند که توسط زیرساخت های اصلی اینترنت، ارائه دهندگان اینترنت و تا مالکان خانه یا مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند. تنها تفاوت واقعی بین این دو تخصیص پین به جفت، جفت سبز و نارنجی است. این دو مجموعه در کابل تعویض می شوند.یک چهار چوب استاندارد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید مودم اینترنت پرسرعت
دکمه بازگشت به بالا